Tietoa kivi- ja maa-aineksista ja niiden käyttökohteista

Multa

  • Multa on seulottua peltomultaa esim. nurmikon ja pihan rakentamiseen.

Turvahiekka

  • Märkäseulottua puhdasta luonnonhiekkaa, jonka raekoko 1-5 mm tai 2-8 mm. Käyttökohteena esim. leikkikentät jolloin turvehiekka toimii iskua vaimentavana pintamateriaalia

Leikkihiekka

  • Seulottua puhdasta luonnonhiekkaa, jonka raekoko on 0-4 mm. Käyttökohteena yleensä lasten hiekkalaatikot ja leikkikentät

Salaojasora

  • Seulottua luonnonsoraa (raekoko 2-8 mm) jonka käyttökohde salaojien rakentaminen

Täytemaa

  • Täytemaa on yleensä savea, multaa, soraa ja kiveä. Täytemaan käyttökohde on yleensä maisemointi

Kivituhka

  • Kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta, jonka raekoko 0-3/6 mm. Käyttökohteena on pihateiden, pihojen ja kenttien pintamateriaali. Kivituhka soveltuu myös pihalaattojen alle tasaushiekaksi.

Sepelit

  • Kalliosta (tai sorakivistä) murskaamalla ja seulomalla tehtyä kiviainesta, jonka koko on 3-6 mm (hiekoitussepeli) tai 6-12/16/32 mm tai maisemointiin 32-64 mm. Sepeli on kiviainesta, jossa ei ole hienointa nolla-ainesta. Sepeli ei tiivisty murskeen tavoin ja vesi läpäisee sen. Käyttökohteita sepelille on mm. maanvastaisen lattian alle ja perusmuurin ympärille.

Soita ja kerro mitä tarvitset!